ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ Π. 34-24 (17-05)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΕΝΤΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
ΠΑΠΠΑΣ   ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΝΙΚΟΣ 7
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ   ΠΕΤΡΟΣ 1
ΚΙΝΤΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 17
ΜΙΧΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ 1
ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ   ΠΕΤΡΟΣ