ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡ.-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 10-0 α.α. 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ